Huurovereenkomst

1. Introductie

De volgende Algemene Voorwaarden, die zijn opgenomen in de reserveringsbevestiging, vormen de voorwaarden van het contract tussen de Klant ("de Klant") en Leisure Properties GmbH ("de Vennootschap") met betrekking tot de huur van onroerend goed ("de woning"). ). De boekingsbevestiging en de algemene contractvoorwaarden vormen samen het "contract".
Leisure Properteis GmbH bemiddelt het eigendom aan in naam en in opdracht van de eigenaar van het verhuurde object.

2. Reservering en contractvervulling

2.1. Reserveringen worden gemaakt via de website www.leisure-rentals.com of www.leisure-rentals.info. De website accepteert een reservering op basis van de beschikbaarheid van de objecten. Onmiddellijk na de reservering ontvangt de klant een automatische bevestiging van info@leisure-rentals.com met informatie over het type woning, de duur van het verblijf en de prijs. De reservering is 48 uur na bevestiging geldig, tenzij de klant de reservering annuleert en alleen wanneer de aanbetaling is gedaan.
2.2 De betalingsvoorwaarden zijn als volgt: Alle reserveringen moeten worden bevestigd met een aanbetaling van 20% van de totale reserveringskosten voor het gehele verblijf. Deze betaling dient binnen 48 uur na het reserveren via een bankoverschrijving te worden voldaan. Als u de overdracht niet binnen 48 uur afrondt, kan de reservering worden geannuleerd. Alle kosten voor de overdracht zijn voor rekening van de klant. Het saldo is het verschil tussen de totale boekingskosten en de aanbetaling en moet uiterlijk zes (zes) weken voor aanvang van de huurperiode per bankoverschrijving worden betaald.

2.3 Bank account
Bank: Raiffeisen Aletsch Goms
BIC/Swift Code: RAIFCH22XXX
Kontoinhaber: Leisure Properties GmbH
Liftweg 5, 3987, Riederalp
Iban: CH 94 8080 8006 2958 5296 1

3. Prijs

3.1. De reserveringskosten vermeld op de reserveringsbevestiging komen overeen met de relevante prijs voor de volledige huurperiode.
3.2. De vertraging van betaling van de klant of de vertraging van de gevraagde betalingen leidt tot een onmiddellijke onderbreking van de overeengekomen prestaties.

4. Aanvullende diensten

Extra diensten (zoals een babybedje) kunnen bij het reserveren worden besteld per telefoon, e-mail of online. Deze diensten worden bij aankomst betaald.

5. Borg

5.1. Bij aankomst dient de klant een borg te betalen. Het bedrijf verstrekt de sleutels van het pand pas na ontvangst van de borg. Het bedrag van de aanbetaling is afhankelijk van het type woning.

5.2. Extra kosten, extra schoonmaakkosten en schade (anders dan normale slijtage) veroorzaakt door de klant of zijn partij tijdens het verblijf worden van de borg afgetrokken. Als de borg contant wordt betaald, zal deze bij vertrek worden terugbetaald met de nodige aftrekposten.

6. Annulering

6.1. De klant heeft het recht om zijn reservering binnen 48 uur na ontvangst van de boekingsbevestiging te annuleren zonder een vergoeding te betalen.
6.2. Als de reservering meer dan 48 uur na bevestiging wordt geannuleerd, heeft het bedrijf er recht op
- 16 dagen na reservering moet 0% worden betaald en de reserveringskosten worden terugbetaald
- 17 dagen na reservering tot 42 dagen voor aankomst 10% van de totale huursom
- 42 tot 28 dagen voor aankomst 40% van de totale huursom
- 28 tot 7 dagen voor aankomst 80% van de totale huursom
- 7 dagen voor aankomst 90% van de totale huursom

7. Duur en beëindiging

7.1. De duur van het contract wordt vermeld in de reserveringsbevestiging. Voor contracten van maximaal 30 dagen is de duur vast, zonder mogelijkheid tot vroegtijdige beëindiging.

8.Annulering van het bedrijf

Het bedrijf kan een reservering op elk moment annuleren als de geboekte accommodatie niet beschikbaar is op de dag van aankomst of tijdens het verblijf. In dit geval zal het bedrijf het voorschot volledig terugbetalen.

9. Vervang van het gehuurde

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om alternatieven van dezelfde of hogere kwaliteit te vervangen als het bedrijf, in het geval van "overmacht", niet in staat is om de woning te leverren. Als de klant de alternatieven als vervanging op redelijke gronden afwijst, zal het bedrijf de betaalde bedragen vergoeden.

10. Aankomsten

10.1. De sleutels van het eigendom worden door de bedrijfsvertegenwoordiger aan de klant geleverd, op de vooraf vastgestelde plaats en tijd. Inchecken kan op deze tijden plaatsvinden:
Laagseizoen ma-zo 9.00-18.00 (volgens overeenkomst en afspraak)
Midden seizoen ma-za 16.00-18.00 uur
Hoog seizoen ma-za 16.00-18.00 uur
10.2. De klant zal binnen de afgesproken tijd of na sluitingstijd van het kantoor onmiddellijk een vertraging van meer dan een half uur melden aan de referentiepersoon. Significante vertragingen of en inchecken buiten de kantooruren en op feestdagen moeten aan het bedrijf worden bevestigd.
10.3. Bij het overhandigen van de sleutels van het pand, zal de vertegenwoordiger van het bedrijf een formulier aan de klant overhandigen met een korte beschrijving van de toestand van het onroerend goed. Dit moet worden gecontroleerd en eventuele discrepanties moeten binnen 24 uur onder de aandacht van de vertegenwoordiger van het bedrijf worden gebracht. Als er binnen de afgesproken termijn geen melding is, wordt aangenomen dat het bovenstaande formulier wordt geaccepteerd. Als de klant vaststelt dat een artikel in de inventaris beschadigd of ontbreekt, moet hij dit binnen 24 uur na aankomst melden, anders is het bedrijf niet verantwoordelijk voor dit artikel en is de klant verantwoordelijk voor de kosten van reparatie of vervanging gefactureerd.
10.4 Het bedrijf moet zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht van eventuele schade.
Dit vergemakkelijkt het vervangen van artikelen, meubels die tijdens het huurcontract kunnen worden beschadigd of verloren gaan.

11. Vertrek

11.1. Check-out is op het kantoor van de firma vóór 10.00 uur op de dag van vertrek, tenzij anders overeengekomen met het bedrijf. Latere vertrekken worden in rekening gebracht met het dagtarief. Voor vertrek buiten kantooruren moet de klant bij aankomst een afspraak maken met het bedrijf.
11.2 Indien de klant besluit het appartement te verlaten vóór de overeengekomen vertrekdatum, heeft hij geen recht op restitutie of compensatie.

12. Aantal personen

12.1. De klant verbindt zich ertoe het pand niet te bezetten met een hoger aantal personen vermeld in de reserveringsbevestiging, behalve voor kinderen jonger dan twee jaar. In het geval van niet-naleving van deze verplichting, heeft het bedrijf het recht om de toegang tot het appartement te weigeren.
Bij het inchecken moet de klant een geldig identiteitsbewijs tonen voor elke persoon die het eigendom blijft.

13. Verplichtingen van de klant

13.1. De klant verbindt zich ertoe om het eigendom met de nodige zorg te gebruiken en zich te onthouden van elke actie die schade kan veroorzaken. De klant stemt ermee in om de woning schoon op te leveren met bijzondere aandacht voor de keuken, en al het afval weg te brengen. In het geval van niet-naleving van deze verplichting heeft de vennootschap het recht om de kosten van extra schoonmaak diensten aftrekken van de borg. De klant is het ook eens om de woning te gebruiken, zodat de mensen in de omgeving niet gestoord worden. Alle huishoudelijke voorschriften moeten worden nageleefd. In het geval dat de klant niet voldoet aan de sociale en huishoudelijke regels, behoudt het bedrijf zich het recht voor om deze overeenkomst te beëindigen en de klant onmiddellijk de toegang van de woning te verbieden, zonder terug te betalen hem voor de resterende dagen.
13.2. De klant gaat ermee akkoord om bij vertrek alle sleutels van de accommodatie te retourneren. De klant verbindt zich ertoe geen kopieën te maken en/of de sleutels van het eigendom aan derden over te dragen en/of een toegangscode van het onroerend goed aan derden te publiceren. Het verlies van sleutels impliceert de terugbetaling van de kosten van 5 sleutels.
13.3. De klant gaat ermee akkoord om de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat ongeautoriseerde personen in het onroerend goed terechtkomen. Bij niet-naleving van deze verplichting wordt verondersteld dat de klant aansprakelijk is voor schade aan het eigendom en/of de goederen die zich daarin bevinden. In ieder geval is de klant aansprakelijk voor schade aan de eigendommen en/of de goederen die deze bevatten door derden aan wie hij om welke reden dan ook toegang heeft verleend. De klant verbindt zich er ook toe de nodige stappen te ondernemen om zijn waardevolle bezittingen te beschermen. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor diefstal ten nadele van de klant.
13.4. De klant gaat ermee akkoord om geen huisdieren op het terrein/woning te houden, behalve met schriftelijke toestemming van het bedrijf.

14. Schoonmaakbeleid

14.1. Bij aankomst vindt de klant de accommodatie schoon en opgeruimd. De klant wordt gevraagd om het keukengerei en serviesgoed schoon en gewassen achter te laten, de afwasmachine indien aanwezig te legen, om de koelkast leeg te maken en om het afval bij vertrek te verwijderen. Als de klant dit niet doet, wordt er een sanctie voor het schoonmaken van de borg in mindering gebracht. Als de accommodatie niet schoon is op het moment van aankomst, heeft de klant 2 uur om het bedrijf op de hoogte te stellen. Het bedrijf zal het schoonmaakpersoneel zo snel mogelijk sturen.

15. Uitrusting van de woning

Het appartement is uitgerust met het standaardkeukengerei en servies en bestek voor het opgegeven aantal personen, koelkast en andere elektrische apparaten.

16. Verlies van boeking en vooruitbetaling

16.1. Als de klant niet op de dag van aankomst verschijnt of het bedrijf op de hoogte stelt van enige vertraging, is het bedrijf niet verantwoordelijk voor het overhandigen van de sleutels buiten kantooruren (zie punt 10) en voor compensatie van eventuele extra kosten, voor alternatieve accommodatie. Het appartement wordt beschouwd als bewoond vanaf de oorspronkelijke datum van aankomst en de klant heeft geen recht op een verlenging van de oorspronkelijke reservering.
Het bedrijf houdt de reservering 24 uur na de overeengekomen aankomstdatum en de afgesproken tijd gereserveerd. Als de klant na deze tijd niet verschijnt en geen melding geeft aan het bedrijf, wordt de reservering beschouwd als geannuleerd en heeft de klant geen recht op restitutie.

17. Recht op toegang tot het onroerend goed

17.1. De vertegenwoordiger van de firma en/of door de firma aangewezen derden die op verzoek van de Klant identificeerbaar zijn, hebben recht op toegang tot de Accommodatie om de nodige reparatie en/of onderhoud uit te voeren. De klant zal van tevoren worden geïnformeerd, behalve in geval van nood.

18. Beperking van aansprakelijkheid

18.1. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de organisatie van de reis en/of de huur, maar is alleen aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit zijn rol als bemiddelaar, en in elk geval binnen de limieten, onverminderd van kracht. In elk geval is het bedrijf niet verantwoordelijk als het verlies dat door de klant wordt gemeld, afhankelijk is van oorzaken die betrekking hebben op de klant of een derde partij die geen verband houdt met de levering van de diensten die in het contract of bij incidentele gebeurtenis worden aangeboden en gebeurtenissen van "Force Majeure". Bovendien kan het bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit diensten die worden geleverd door onafhankelijke derde partijen die geen deel uitmaken van het toeristisch pakket of die afkomstig zijn van autonome initiatieven van de klant tijdens de reis.
18.2. Het bedrijf is niet aansprakelijk jegens de klant voor onderbrekingen van elektriciteit en/of gas- en/of watervoorziening die niet door het bedrijf zijn veroorzaakt.
18.3 Het bedrijf of de eigenaar is in geen geval aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan klanten en / of hun eigendommen.

19. Expliciete clausule

19.1. Het bedrijf heeft het recht om het contract met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen, in de volgende gevallen:
a) in geval van niet-betaling van het verschuldigde bedrag vermeld in de boekingsbevestiging, inclusief de borg; of
b) in gevallen van praktijken die in strijd zijn met het goede beheer van het onroerend goed (zie artikel 13).
19.2. In het geval van de vorige punt a), heeft het bedrijf het recht om de borg en/of het deel van de totale boekingskosten dat eerder door de klant is betaald als straf af te trekken.

20. Persoonlijke gegevens

De klant machtigt het bedrijf om zijn persoonlijke gegevens door te geven aan derden om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomst (bv. de toeristenbelasting).

VERKLARING

Ik heb de Algemene Voorwaarden gelezen en begrepen en accepteer ze namens mezelf en alle meereizende personen. Ik bevestig dat ik lid ben van het reisgezelschap en accepteer de aangegeven prijzen. Ik ben ouder dan 18 jaar.